banner top 2010

◄ Index     ◄Penterbak modelbouw     ◄ De Kleine Veer     ▼     Museummolen De Adriaan ►


Model 1 : terreinmaquette van Polder Het Noorden en omgeving     Schaal: 1:1000   2x2 meter    Bron: plattegronden en terreinverkenning

Model 2 : terreinmaquette zeedijk en molenkolken     Schaal 1:160  2x1 meter     Opdrachtgever: Ver. De Hollandsche Molen    Standplaats: Poldermolen Het Noorden


 

Voorwoord:

Op 26 september 1995 bracht ik op uitnodiging van G. de Vries een bezoek aan polder Het Noorden op Texel. Er was mij gevraagd of ik in opdracht van Vereniging De Hollandsche Molen een maquette wilde bouwen van een deel van het polderlandschap rond molen Het Noorden. Omdat het gebied tegenwoordig door een modern gemaal wordt bemalen zou het dieselgemaaltje naast de molen leeg komen te staan en zou het gebruikt gaan worden als informatieruimte. Hier zou de plaatselijke toerist een duidelijk beeld getoond kunnen worden omtrent de inrichting en waterhuishouding van de polder, het gemaal en de omgeving.

 

Poldermolen Het Noorden Texel

Staande op de nieuwe verhoogde dijk, kijk je op de rijweg waaronder de restanten van de drie afzonderlijke sluizen staan.

 

Informatiepaneel links langs de weg.

 De afbeelding op het informatiebord.

 

De tekst op het informatiepaneel

De tekst op het informatiebord.

 

Pompgemaal Krassekeet.

 Pompgebouw Krassekeet.

 

Het gemaal naast de molen

Het voormalig dieselgemaal naast de molen.

 

Hulpdieselgemaal naast de molen

 De pomp.

 

Robas luchtfotoalbum van Noord Holland.

Voor de basisgegevens die ik nodig had om het gebied in kaart te brengen maakte ik gebruik van een luchtfoto uit de fotoatlas Noord-Holland uitgegeven door Robas, en een fietskaart van de ANWB. 

 

Luchtfoto van Texel Oost en Het Noorden

In het midden ligt vogelweidgebied 'De Bol', onderdeel van polder Het Noorden. Rechtsonder ligt het dorpje Oost, aan de rechterzijde de Waddenzee en de zeedijk. Achter de dijk liggen de drie kolken. De kleine ruitvormige kolk ligt achter de molen die hier aan de westkant staat. Het gemaal 'Krassekeet' ligt iets ten noorden van de buitendijkse  grasdriehoek aan het einde van het nieuwe afwateringskanaal.

Op de luchtfoto werd een gebied van 2x2 kilometer gekaderd en in vakjes verdeeld. Op een paar grote vellen papier werden de vakjes verschaald weergegeven en konden de wegen, landerijen, dijkjes en dijken worden ingetekend. Zo ontstond een platte versie van het gebied. Om de hoogtes en vele details te kunnen weergeven toog ik voor aanvullende informatie op een koude januaridag nogmaals naar Texel. Daar werd het gebied vanuit alle mogelijke hoeken gefotografeerd.

 

Een detail van het dorpje Oost

Ook het dorpje Oost dat ten noordoosten van Oosterend en ten zuiden van de molen ligt werd op de plaat vastgelegd. Een realistische weergave van het dorp zou de maquette zeer verlevendigen.

 

De opbouw van de kleine tafel.

De basis van de maquette bestaat uit MDF plaat. Hierop worden de polderdijken en de zeedijk aangebracht.

 

Opbouw van de kleine maquettetafel

Een detail van de opbouw van de zeedijk. Het wegdek, de tweede brede verhoogde strook van links was vroeger de hoogte van de dijk. Na het op Delta-hoogte brengen van de dijk verviel de functie van de uitwaterende sluizen.

 

Een kijkje in de werkschuur.

Met de beitel en de schaaf werden de taluds in vorm gebracht.

 

Het model van de molen Het Noorden

De molen werd van Ureol gemaakt en doorgesneden op een bintlaag. Hierop werd de doorsnede van de molen geplakt die in de brochure van de molen stond afgebeeld. Ook de watergang is in de maquette doorsneden.

 

De detailmaquette van de kolken bij de molen.

En zo staat de maquette er nu bij. op de zolder van de molen.

 

De grote tafel staat in de eerste verflagen.

De basis van de grote tafel bestaat uit twee gekoppelde platen MDF. Hierin werden de sloten en de watergangen uitgefreesd en de dijken en dijkjes, ook van MDF, opgelijmd en afgewerkt. Van Ureol werden een kleine 100 huisjes, stolpboerderijen, een schoolgebouw, een bungalowparkje, schuren, stallen en uiteraard een molentje vervaardigd.

 Na een laag grondverf werden de sloten en kolken blauw ingekleurd en kreeg het land een lichte groene onderlaag.

 

Detail bij de molenkolken

Een detail van de molen. 3cm. hoog op het wiekenkruis. Poldermolen Het Noorden heeft het grootste wiekenkruis van Noord-Holland.  27 meter vlucht.

 

Meters aan slootjes en greppels zijn er gefreesd.

Vele meters greppeltjes en sloten werden met een puntfreesje uitgefreesd. Vooral het vogelweidgebied kent heel wat van die greppels.

 

Het dorp Oost is volgezet met bomen.

De platen werden in frisse groene en aarden kleuren geschilderd en ook de huisjes kregen de kleuren die op de vele foto's stonden afgebeeld. Het geheel werd afgewerkt met een tiental bomen gemaakt van kurken bolletjes.

 

Het eindresultaat van de grote maquettetafel.

En ook deze maquette staat op de zolder van poldermolen Het Noorden.

Niet in het gemaaltje zoals de bedoeling was. De lokale instanties wilden niet toestaan dat er een informatiecentrum in het gemaaltje zou komen. Dit om overlast aan het vogelweidgebied te voorkomen. De omgeving van de molen geldt als stiltegebied. Bezoekers die de molen en de maquettes willen zien zullen zich moeten wenden tot de molenaar.  


TOP