fotoalbum van de bouwtekening van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, type hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


dd

Wielen     -     Wheels

TEKENING BLADEN  7 - 9     -     DRAWING SHEETS  7 - 9

Molenwielen maken voor de tuinmolen

aftekenen van de wielen en twee schijven op berken multiplex  -  drawing the wheels and two discs on beech plywood

Molenwielen maken voor de tuinmolen

aftekenen van de steeklijnen  -  drawing the pitches on the pitchlines

Molenwielen maken voor de tuinmolen

plaatsen van de kammen in het waterwiel  -  positioning the cams of the waterwheel

Molenwielen voor de tuinmolen maken

afschuinen van de waterwielkammen  -  tapering the teeth of the water wheel

Molenwielen maken voor de tuinmolen. Penterbak modelbouw

passen van een schijfloopstaaf  -  fitting a rod of a lanternwheel

Molenwielen maken voor de tuinmolen van Penterbak modelbouw

dubbele afronding  -  double tapering

Molenwiel voor de wipmolen van de Schoterveenpolder een tuinmolen van Penterbak modelbouw

klaar  -  ready

Penterbak Modelbouw  waterwiel van de wipmolen tuinmolen

waterwiel: 67 kammen binnenkern is niet van toepassing  -  ignore square core  water wheel: 67 cams

Penterbak levert de bouwtekening van deze prachtige tuinmolen, wipmolen

achterkant met verdikking  -  backside with thickening

Penterbak Modelbouw bouwtekening tuinmolen

twee platen van de onderschijfloop  -  doubled plates for lower lantern wheel

penterbak levert de bouwtekening van de wipmolen van de Schoterveenpolder

staafgaten geboord, boren van het asgat  -  rod holes are drilled, drilling hole for axle

Penterbak Modelbouw

plaatsen van de staven met een lichte tik van de hamer  -  position the rods with a soft knock of a hammer

Penterbak modelbouw maakt een schijfloop

pers de staven in de bankschroef in de platen  -  press the rods in the bench-vice into the plates

Molenwielen voor je tuinmolen Ga naar Penterbak modelbouw

onderschijfloop 23 staven  - lower lantern wheel  23 rods

Wielen maken voor je tuinmolen. Penterbak helpt

schijfloop op de koningsspil  -  lantern wheel on vertical axle

Een bonkelaar maken voor de tuinmolen

voorgemonteerde bovenschijfloop  -  assembling upper lantern wheel

Penterbak bouwt een schijfloop voor de tuinmolen

samenpersen  -  press together

Penterbak Modelbouw

bovenschijfloop 20 staven  -  upper lantern wheel  20 rods

een bovenwiel maken voor de tuinmolen Penterbak Modelbouw

zagen van de staart van de bovenwielskammen  -   sawing de tail of the cams for the brake wheel

Penterbak Modelbouw bouwt de Wipmolen van de Schoterveenpolder. Tuinmolentekening

1 basisvorm - base, 2 eerste bewerking - first adapt,

kammen maken voor een werkende tuinmolen

3: afronden - tapering, 4: kop afschuinen - recline head 5: pen rondmaken - round pin

Kammen maken voor het bovenwiel

rond vijlen van de kamkop  -  filing the camhead roundings

Penterbak modlebouw het adres voor de mooiste modelmolens

gebruik schuurlinnen voor de afwerking  -  use linen sandpaper to finish

Penterbak modelbouw

kop afschuinen  12° -  recline head top 12°

Penterbak modelbouw bouwt een tuinmolen schaalmodel van de wipmolen van de Schoterveenpolder

lijm de kammen vast en richt deze naar het midden  -  glue the cams and aim those on the centre

penterbak bouwt een tuinmolen

nog niet klaar  -  not yet ready

Penterbak modelbouw windmolenmodellen van de bovenste plank

ook hier een tweede afronding naar de kop  -  here too a second rounding at the top


terug naar index  -  back to index