fotoalbum van de bouwtekening van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, type: hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


dd

Het vangsysteem     -     Brake system

TEKENING BLADEN  4 - 5     -     DRAWING SHEETS  4 - 5

penterbak modebouw

Vangbalk, vanggewicht en montage delen.  -  Break staff, brake weight and assembling parts.

Penterbak Modelbouw

Afstandsschroegje en oog voor de haak van de vangstok.  -  Spacer and eye for the hook coming from the break lever.

Penterbak Modelbouw

Duim voor de slingerhaak of kling.  -  Thumb for the catch hook.

Penterbak modelbouw

Beugel met de vanghaak.  -  Bracket with catch hook.

Penterbak Modelbouw

Vanghaak of kling.  -  Catch hook.

Penterbak Modelbouw

Montage van de vanghaak met stop.  -  Assemblage of the catch hook with stop.

Penterbak modelbouw

Draaipunt van de vangbalk en montage van de vangband.  -  Turning point of the brake staff and assembled brake band.

Penterbak Modelbouw

Vangbalk in geheven stand, op de haak. H,et vanggewicht hangt aan de vangbalk.  -  Break staff in uprise position, on hook. Brake weight hung up on back end.

Penterbak Modelbouw

Vangbalk is van de haak, de molen staat stil.  -  Break staff is off hook, the mill doesn't turn.

Penterbak Modelbouw

Vangstok met oog en haak en oog met ophangbeugel.  -  Break lever with eye and hook and eye and hinge brace.

Penterbak Modelbouw

De vangstok scharniert aan de ophengbeugel.  -  Break lever turns at hinge brace.

Penterbak Modelbouw

Vangstok in de kap.  -  Break lever inside the canopy.

Penterbak Modelbouw

tekst

penterbak Modelbouw

tekst

Penterbak Modelbouw

tekst

Penterbak Modelbouw

tekst

penterbak Modelbouw

tekst

penterbak Modelbouw

tekst

Penterbak Modelbouw

tekst

penterbak modelbouw

tekste

Penterbak Modelbouw

tekst