fotoalbum beert bij de bouwtekening van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, type: hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


fotoalbum behorende bij de bouwtekening van de wipmolen. Kijk op Penterbak Modelbouw

De ondertoren en de koker     -     The tower and hollow post

TEKENING BLADEN  3 - 9     -     DRAWING SHEETS  3 - 9

De muurplaat van de tuinmolen van de Schoterveenpolder.3/

3/080 muurplaten  -  base ring

Bouw je eigen tuimolen. Penterbak modelbouw

3/080 - 3/081 - 3/082 - 3/084 basisonderdelen van de ondertoren  -  main parts for the tower

Penterbak modelbouw bouwt de Wipmolen van de Schoterveenpolder

plaatsing van de muurplaten  -  positioning of the wooden base

Bouw zelf deze tuinmolen van Penterbak modelbouw

3/084 vastzetten van de bovenste steunplaat  -  fixing the upper supportplate

Ondertoren van de wipmolen. Tuinmolen van Penterbak modelbouw

3/082 ondersteunen van de kokerbalkplaat voor montage  -  supporting the postfloor for assembling = 220 mm high

Penterbak modelbouw, wipmolen van de Schoterveenpolder

het geraamte van de ondertoren  -  skeleton of the tower

http://www.penterbak.nl/sch02/020.jpg

3/083 - 3/088 koker in de kokersteunplaat  -  hollow post in support plate

Penterbak modelbouw  bouwt de mooiste tuinmolens.

details

Penterbak modelbouw windmolenmodelbouw van de bovenste plank

3/085 - 3/086 zetelbalken 4x gelijk  -  crossbeams for the seat-bearing 4x equal

Penterbak windmolenmodelbouw van de bovenste plank.

passen en merken  -  fit and mark

Penterbak modelbouw

2 boven en 2 onder, voor het aanbrengen van de duivenjager  -  2#  upside 2# downside for fixing decoration

Penterbak modelbouw

binnengat afronden voor aansluiting op de koker  -  inside square add round connections at tube

Penterbak modelbouw bouwt een tuinmolen, de wipmolen van de Schoterveenpolder

3/090C  passen van het eerste veld met raam  -  checking the first coverplate with window

tuinmolenbouwtekening penterbak modelbouw

3/090B velden met deur  3/090A blind veld bij scheprad  -  3/090B covers with door  3/090A blind cover at scoopwheelside

tuinmolen bouwtekening Penterbak modelbouw

3/092 - 3/093 - 3/094 -  plaatsen van de deurkist met kozijn en daksteunplaat  -  assembling doorbox with doorframe and roofsupport

Penterbak modelbouw bouwtekening tuinmolen

3/094 bovenregel van het deurkozijn  -  lintel of doorframe

Tuinmolen wipmolen van de Schoterveenpolder

3/093 bovenplaat deurkist  -  supportplate of doorbox

Penterbak modelbouw bouwt de wipmolen van de Schoterveenpolder tuinmolen

3/091 mantelstijlen en deurkist van binnen  -  jackstyles and doorbox indoor

tuinmolen bouwtekening Penterbak modelbouw

9/097 deur met ruitje  -  door with diamond pane

tuinmolen van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

3/099 zijkanten raamkist zitten ook tegen de mantelstijlen  -  sidepanels of windowbox also connected on jackstyles

tuinmolen bouwtekening van de wipmolen van de Schoterveenpolder Penterbak modelbouw

3/100 - 3/101 - 3/302  raamkozijn met glas en dakje  -  windowframe with pane and roof

penterbak modelbouw bouwtekening wipmolen

3/091 mantelstijlen en de raamkist (groen tape op glas) -  jackstyles and windowbox (green tape on glas)

Penterbak modelbouw Wipmolen van de Schoterveenpolder

schuine rand van de muurplaat en de ingekorte plaat bij het scheprad  -   slanting of the base and shorted edge at scoopwheelside

Penterbak modelbouw latjes lijmen op de ondertoren van de tuinmolen

9/103 - 9/104  op maat maken van de overnaadse latjes tegen de hoekkeper  -  fitting the seamlaths agains the edgeprofile

Bekleding van de ondertoren van de wipmolen

insmeren met watervaste D3 houtlijm  -  gluiing with waterrestant D3 woodglue

Penterbak modelbouw. De wipmolen van de Schoterveenpolder; tuinmolen; bouwtekening

plaatsen van het latje midden op de lijn  -  placing the lath on the centre of the line

Bouwtekening tuinmolen Penterbak modelbouw

enkele seconden goed aandrukken  -  press well fo a few seconds

bouwtekening tuinmolen schaalmodel Penterbak modelbouw

losse veld met vaste hoekkepers  - loose field with attached edgeprofiles

Penterbak levert de bouwtekening van deze prachtige tuinmolen

links schepradzijde = noord, rechts =  westdeur  -  lefthand scoopwheelside = north, righthand = westdoor

penterbak levert de bouwtekening van deze fantastische tuinmolen

links het raam aan de zuidkant, en het losse (deksel) oostveld met deur  -  lefthand southpanel with window, and the loose ( lid) eastpanel with door