Fotoalbum van de bouwtekening tuinmolen Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photo album belongs to the plan of a drainage-garden windmill, type: hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


dd

As - en spillagers     -     Axle- and shaft bearing

TEKENING BLADEN  1 - 3 - 4 - 5     -     DRAWING SHEETS  1 - 3 - 4 - 5

De lagerstoel van de wateras.Penterbak bouwt een tuinmolen van de wipmolen van de Schoterveenpolder

1/140 / 1/049  buitenlager van de wateras vastschroeven door de onderplaat  -  assemble the bearing frame of the water axle outside with a screw through the baseplate

Penterbak modelbouw lagerstoel van de wipmolen

1/048  plaatsing van het lagerblok (steen)  -  bearing block (stone) added

De wipmolen van de Schoterveenpolder. Penterbak modelbouw

1/042 sluitblok demontabel laten  -  lock block must be removable

lagers maken voor de wipmolen

3/050 - 3/059  grondplaat, schaarstijlen en donsbalk  -  floor beam, support styles and down holder of vertical axle

lagerstijlen van een wipmolen

3/056 - 3/054 - 3/059  achterzijde met binnenlap en wervelbalk met taatspot  -  rear end with stop 'flap' and adjustable bearingblock with oil canister

Penterbak bouwt de lagers van de wipmolen

3/055  aszijde met lagerblok (steen)  -  axle side with bearing block (stone)

Penterbak maakt de wielen voor een tuinmolen

7/270 -  7/271  - 7/272  koningsspil, prop en taatspen  -  vertical axle, plug and bearing rod

Penterbak maakt molenwielen voor de tuinmolen

7/255 - 7/256  borging met borgpennen van de onderschijfloop  -  locking the lower wheel with two pins

penterbak bouwt de molenwielen van de tuinmolen

lagering van de koninsspil  -  bearing of the vertical axle

penterbak bouwt molenwielen

lagering van de wateras met waterwiel  -  bearing of the water axle with pit wheel or water wheel

Molenwielen maken. Penterbak modelbouw

De onderschijfloop drijft het waterwiel aan  -  the lower wheel drives the waterwheel

penterbak bouwt molenwielen

4/144  ijzerbalk in de kap met lagerbus  -  tap beam up in the millhouse with bearingtube

 Penterbak levert de bouwtekening van deze werkende tuinmolen

de bovenas met bovenwiel drijft de bovenschijfloop  -  the main shaft with main wheel drives the top wheel on the vertical axle

Een scheprad voor een tuinmolen maak je zelf

het scheprad ligt gelagerd tussen de muren  -  the scoop wheel is put on the bearing blocks between de brick walls