bouwtekening ondersteuning van de wipmolen. Penterbak modelbouw

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, type hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


fotoalbum behoort bij de bouwtekening van de wipmolen. Kijk op penterbak.nl

Bovenhuis, burriebalken,staart en trap     -     Millhouse, barrowbeams, tailpole and ladder

TEKENING BLADEN  4 - 5 - 6     -     DRAWING SHEETS  4 - 5 - 6

Penterbak bouwt een tuinmolen van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

4/120 - 4/121 - 4/122 - 4/123 - 4/124 - 4/125  basisonderdelen van het bovenhuis  -  baseparts of the millhouse

Wipmolen van de Schoterveenpolder

samengesteld met lijm en schroeven  -  assembled with glue and screws

Penterbak modelbouw

voorzijde  -  frontside

Wipmolen modelbouw bouwtekening Penterbak

bodem met gat voor de koker  -  bottom with hole for the hollow post

bouwtekening tuinmolen wipmolen

4/130 - 4/131 - 4/132  zomerbalk, dwarsburries en achterbalk  -  summer, crossbeams and backbeam

tuinmolentekening van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

4/133 - 4/134 - 4/135  langsburriebalken en kalven samengesteld  -  barrowbeams and two calfs assembled

Penterbak modelbouw bouwtekening wipmolen

passen voor montage  -  fit before assembling

Wipmolen bouwtekening tuinmolen

montagegat voor staart  -  mounting hole for tailpole

Penterbak modelbouw tuinmolen wipmolen

dwarsbalken vastgeschroefd onder de plek van de burriebalken  -  crossbeams fixed under the place of barrowbeams

tiunmolen bouwtekening wipmolen Penterbak

5/170  uitsparing in achterkalf voor staartpen  -  gap in backside of rearcalf for tailpole pen

Penterbak modelbouw

5/170  zit de staartbalk op zijn plek? dan montagegat naar de achterbalk boren  -  tailpole in it's gap? now drill connectionhole in tailpole to backbeam

Penterbak bouwt de Wipmolen van de Schoterveenpolder

5/170  staartbalk  -  tailpole

tuinmolen Penterbak modelbouw

bovenhuis op de zetel van de ondertoren  -  millhouse on seat-bearing of tower

tuinmolentekening Penterbak modelbouw

5/172 - 5/175 - 5/174  trapbomen, hangbomen en slof van de trap  -  stairbeams, hangerpoles and stepboard

Wipmolen tuinmolen modelbouw bouwtekening

Samenstellen van de trapbomen aan de slof  -  assembling beams and poles on stepboard

Penterbak modelbouw levert de bouwtekening van deze wipmolen tuinmolen

detail

bouwtekening tuinmolen Penterbak modelbouw

vastzetten met schroeven kan ook  -  fixing with woodscrews is an option

traptredes plakken voor de tuinmolen van de wipmolen van de Schoterveenpolder

5/173  plaatsen van de traptreden  -  fixing the steps

Penterbak windmolenmodelbouw van de bovenste plank

twee gaten voor de trapbomen  -  two holes for the stairbeams

Penterbak windmolenmodelbouw van de bovenste plank

de trap is geplaatst de overige treden zitten ook vast  -  the stair is in position. the remaining steps ar placed

bouwtekening van deze tuinmolen. Kijk op Penterbak mdeolbouw

5/190 - 5/191  bril aan de achterzijde en voorzijde (nog niet geboord)  -  bearingplate for axle of capsta  (not yet drilled)

Penterbak modelbouw

tussenstand  -  all together now

Wipmolenschaalmodel tuinmolen Penterbak modelbouw

tekst

Penterbak modelbouw

tekst

kruirad wipmolen van de Schoterveenpolder

tekst

kruirad tuinmolen Penterbak modelbouw

tekst

Penterbak windmolen modelbouw van de bovenste plank

tekst