this photoalbum supports the plan of Penterbak's Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, type: hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


dd

Bovenhuis en kap     -     Millhouse and canopy

TEKENING BLADEN  4 - 5 - 6 - 9     -     DRAWING SHEETS  4 - 5 - 6 - 9

Penterbak modelbouw bouwtekening tuinmolen

4/140 - 4/141 daklijsten ►4/142 uitzagen steunder  -  canopy frame ►4/142 cut out supportblock

Bouwtekening tuinmolen Wipmolen van de Schoterveenpolder

4/145 penbalk  -  pinbearing beam

Penterbak modelbouw bouwtekening tuinmolen

4/144 ijzerbalk  -  beam of spindle bearing

Penterbak modelbouw bouwt een tuinmolen

4/143 windpeluw  -  breast beam for neck bearing

Penterbak bouwt een tuinmolen van de wipmolen van de Schoterveenpolder

overzicht  -  summary

Bouwtekening wipmolen met scheprad.

4/143 - 4/142 - 5/150 windpeluw, steunder en borstnaald  -  breast beam, support an breastneedle style

Penterbak modelbouw windmolenmodelbouw van de bovenste plank

vooraanzicht  -  front view

bouwtekeni9ng van een wipmolen, Penterbak modelbouw

overzicht  -  summary

Penterbak modelbouw levert de bouwtekening van een bijzondere tuimnolen

6/200 - 6/201 - 6/202  uitzagen van de vertanding van de spanten  -  jigsaw the nodged rafters

bouwtekeing tuinmolen Wipmolen van de Schoterveenpolder

6/201  kerven van de planken van het waaispant  -  carving boards of the back field

doe het zelf modelbouw bouwtekening wipmolen

6/200 linksboven = decorrand, 6/202 rechts = spanten  -  6/200 left top =decoration, 6/202 right = rafters 

Penterbak levert de bouwtekening van deze prachtige tuinmolen schaalmodel van de Wipmolen van de Schoterveenpolder

6/200 - 6/201 waaipant met decorrand  -  backfield with decoration

Penterbak modelbouw tuinmolen van de wipmolen van de Schoterveenpolder

spanten in positie, 6/203 vorstbalk en 6/209 blinden voor de windluiken  -  rafters in position, 6/203 ridge and 6/209 blinds of hatches

Penterbak modelbouw wipmolen poldermolen bouwtekening

6/208 passen van de eerste (no. 2)  kapplank  -  fitting the first canopyboard (no. 2)

bouwtekening van de wipmolen van de Schoterveenpolder Penterbak modelbouw

de onderste plank zit op de daklijst vast  - the first board is fixed on the canopyframe

tuinmolen bouwtekening Penterbak modelbouw

6/209 de blinden zijn vertand en afgeschuind  -  The blinds are nodged and slanted

Penterbak modelbouw levert de tuinmolentekening

6/211 aanbrengen bovenbalk  -  fixing upper beam

Penterbak modelbouw

6/210 steunbalkje achter blind  -  support on breastbeam behind blindpanel

bouwtekening tuinmolen Penterbak

6/213 gekerfde planken in  de windluiken, 6/212 blindpaneel stormschild  -  carved boards in windhatches and blindpanel stormshield

penterbak windmolenmodelbouw van de bovenste plank

de resterende kapplanken  -  remaining canopy boards

bouw zelf deze prachtige tuinmolen

de kap zit dicht. 6/214 plankenpaneel stormschild  -  canopy is closed. 6/214 carved boardpanel stormshield

tuinmolen tekening van Penterbak modelbouw

5/152  samenstellen van de borstplanken  -  assembling  breast planks

penterbak bouwt een wipmolen

overnemen van de omtrek  - taking over the outline

bouwtekening van een prachtige wipmolen tuinmolen

borstplanken op maat  -  outline finished

Penterbak modelbouw

4/151  vulhout borstplanken  -  fillers breast planks

tuinmolentekening van De wipmolen van de Schoterveenpolder

6/160 zijbeplanking gekerfd in triplex en borst gereed  -  sideboards carved in plywood and finished breast