Fotoalbum van Penterbak's Wipmolen van de Schoterveenpolder

Dit fotoalbum behoort bij de tuinmolen bouwtekening van:

This photoalbum belongs to the plan of a drainage-gardenwindmill, typ: hollow postmill, named:

'Wipmolen van de Schoterveenpolder'


De askop     -     The canister of the windshaft

TEKENING BLAD  8     -     DRAWING SHEET  8

Een askop maken. Penterbak modelbouw

bouwmateriaal: aluminium hoekprofiel 40 x 40 x 2 mm.  -  construction material aluminium angle 40 x 40 x 2 mm.

Een

afzagen van de flenzen  -  saw the flanges

ee

8/332 - 8/333  afkorten in 4 stukken  -  divide in 4 pieces

ee

één koppel, twee paar, de langste 8/332 krijgt steunflenzen  -  one couple, two pair, the longest becomes support flanges

ee

het korte profiel 8/333 wordt op het lange profiel geplaatst  -  place the short profile 8/333 upon the long profile

ee

de busdelen worden bijeen gehouden door de twee dikke eindflenzen  -  these canister parts are kept together by two thick flanges at the end

ee

4 gaten zagen in een flens (40 x 40 x 2) en strak afwerken  -  drill and jigsaw 4 openings in one flange (40 x 40 x 2) and finish proper fitted

ee

8/332 - 8/333 - 8/334  bijna klaar voor montage  -  almost ready for assembling

ee

uitsparing maken in de voorkant (1x 8/333) van de binnenste asbus  -  make a spare in the frontside (1x 8/333) of the rear canister

ee

links  = achterste asbus, rechts = voorste asbus  -  left = rear canister, right = front canister

lijmen met tweecomponenten epoxy kombi of metaallijm  -  bond with twocomponent epoxy kombi or metal glue

ee

8/335 de cirkelflenzen komen tegen de voorkant van de voorste asbus en tegen de achterkant van de achterste asbus  - 

8/335 the circle flanges aside the frontside of the front canister and aside the backside of the rear canister.

ee

de voorste asbus past in de uitsparing van de achterste asbus  - the front canister fits in/upon the spare of the rear canister

7/283  boor een gat door de asbussen voor het draadeind M5  -  drill holes in the canisters for coupling with screw thread rod M5

ee

8/336  pas de dwarsschotten tussen de samengestelde asbussen en lijm ze daarna met epoxy vast  -  fit the cross flanges between assembled canisters and fix with epoxy

ee

8/337  pas ook de kwartronde middenschotjes tussen de samenstelling en lijm ze vast tegen de voorste asbus  - 

8/337  also fit the quarter flanges in assembling en fix them against the front canister

ee

Alle buitenranden invullen met een ronde hoek met polyester plamuur. Gebruik de achterkant van een boortje voor een strak resultaat.

Fill in all outeredges with a round corner using polyester filler resin. Use the back end of a drill for a smooth result.

ee

Schilderklaar.  -  Ready for painting.

ee

Zijaanzicht: askop, aanzet van de bovenas, regenkraag, bovenas.  -  Sideview: canisters, filler ring, raincap, windshaft.

ee

Brandweerrood  -  Firebrigade red.

penterbak windmolenmodelbouw van de bovenste plank

De walpen en ster. De ster is gelijk de moer.  -  Canister knob and star. The star is also the nut to couple the sails onto the windshaft.


terug naar index  -  back to index